Om oss
Galtebo drives av Simen Haare, Fredrik Haare og Ragnhild Skulberg. Karrierene deres som investor, IT-gründer og veterinær førte dem blant annet til USA, Sverige og England. I 2018, etter mange år i utlandet, var tiden moden for å ta med ideer og erfaringer tilbake til familiegården på Spydeberg, for å tilby et konsept som skulle komme både folk og regionen til gode. Ambisjonen er klar; å gjøre Galtebo til en viktig lagspiller i regionen, og et sted hvor ideer og framtidsvisjoner kan ta plass.

Familiegården Galtebo ligger mellom rullende åser nord i Spydeberg. Gården har 102 mål dyrket mark og 115 mål skog. Historiske studier taler for at gården har blitt tuftet allerede i vikingtida, og det har blitt gjort en rekke oldtidsfunn av bålplasser, pilspisser og spinnehjul av kleberstein. Hovedbygningen på tunet ble oppført i 1851.

Det er mange teorier rundt opphavet til navnet Galtebo. I Biskop Eysteins jordebok fra 1396 skrives navnet på tre ulike måter; Galtabudir, Galtabudum og Gallabudir. Det kan forstås som det norrøne navnet Svinahaus, og derfor synes vi det passet å ha en gris som hovedperson i vårt uoffisielle våpenskjold.

Galtebo-grisen "Galt" som står på trappa til hovedhuset, ble forresten med oss på flyttelasset fra London.